Even voorstellen

Als ik binnen trainingen zie hoe mensen hun grenzen gaan verkennen, durven los te laten en uitproberen, dan maakt mijn hart een sprongetje...

Werkwijze/stijl

Mijn stijl is deels afhankelijk van het niveau waarop ik werk maar altijd vanuit contact en respect voor de ander...

Trainer en trainingsacteur
versterken elkaar

"Een uitstekende samenwerking met een trainer is essentieel: de trainer stuurt, de trainingsacteur ondersteunt...

Welkom bij MeerMans dé plek voor de juiste trainingsacteur voor iedere opdracht!

MeerMans heeft jarenlange ervaring en deskundigheid op het vakgebied van trainingsacteurs. Het levert trainingsacteurs die haarfijn hun spel afstemmen op de vraag van de opdrachtgever. MeerMans werkt samen met trainers van verschillende coaching- en trainingsbureaus of in opdracht van bedrijven en zorginstellingen.

Een trainingsacteur stemt het spel af op het gedrag van de ander en reageert authentiek tijdens het simulatiespel, dat is afgestemd op de doelstelling van de deelnemer. Tijdens en na het spel wordt er feedback gegeven op het effect van het gedrag van de ander. 

Het uitgangspunt daarbij is: “Gedrag roept gedrag op.” 

Hoe
Een trainingsacteur reageert intuïtief én signaleert de interactie die plaatsvindt tussen zichzelf en de deelnemer. In het spel van de trainingsacteur wordt rekening gehouden met vooraf gestelde leerdoelen. Methodische kennis van communicatie is daarvoor de basis.  

Op een respectvolle en professionele manier wordt feedback gegeven, ook als dit confronterend is. Hiermee kan de deelnemer zichzelf ontwikkelen en veranderen.

Waarom een trainingsacteur?
Er zijn situaties op het werk die lastig kunnen zijn: functionerings- of beoordelings-gesprekken, agressief gedrag van cliënten of op een goede manier omgaan met klachten van klanten. Iedereen heeft zijn eigen momenten in werksituaties die als lastig worden ervaren. 

In de dagelijkse praktijk kan niet worden geoefend. Door een aan de praktijk gekoppelde oefening uit te spelen, kan worden geëxperimenteerd met gedrag en  daaruit voortvloeiende reacties. Een trainingsacteur maakt situaties geloofwaardig en herkenbaar, omdat hij/zij beïnvloedbaar en natuurlijk gedrag kan spelen. 

Een trainingsacteur luistert heel nauwkeurig naar gevoel, gebruikt zijn/haar intuïtie en denken, observeert, registreert én regisseert. Daardoor kan de trainingsacteur precies daar sturen in het gesprek waar het nodig is. Openbaren zich de leermomenten en kan heldere feedback worden gegeven aan de deelnemer. 

Trainingsacteren is een specifiek vakgebied: moeiteloos schakelen, elk gewenst gedrag op elk gewenst moment laten zien. Dat maakt een trainingsacteur een flexibel instrument in trainingen.

Referenties

"Met Ginie Koopmans heb ik 25 jaren intensief samengewerkt in trainingen voor juridische professionals...."

 
 
 

Meermans
Amsterdam
T 06 5138 01 63
E info@meermans.nu

KvK Amsterdam 50391992

Disclaimer

Leveringsvoorwaarden

Ontwerp door Marcel Freriks Grafisch Ontwerp
Website door DigiConcept